Четвъртък, 09 Май 2024 16:04

Ден на Европа – 9 май, 2024 година

За поредна година учениците от СУ „Никола Йонков Вапцаров“ взеха участие в отбелязването на Денят на Европа – 9 май, 2024 година. Традиционно в този ден се организира Ден на ученическото самоуправление. В инициативата взеха участие 65 ученика от V до XI клас.

В ролята на директор  на учебното заведение влезе ученичката   Eлина Златкова Боюклиева от XI „а“ клас. Ролята на ЗДУД  изпълни ученичката Бетюл  Ибрям  от  XI „б“  клас.

Останалите ученици бяха преподаватели по Български език и литература ,Английски език, География и икономика, История и цивилизации, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Компютърно моделиране и ИТ,  Информационни технологии, Математика, Биология и ЗО, Химия и ООС , Изобразително изкуство, Музика, Човекът и природата, домакин и др.

 Ученикът със специални образователни потребности от 7 „б“ клас Мюмюн Сюлейман влезе в ролята на портиер.

Всички ученици с желание се включиха в дейностите за деня под  ръководство на Директора, ЗДУД и своите преподаватели.

В голямото междучасие се проведе импровизирана оперативка в учителската стая, където училищното ръководство запозна колегите си с текущи задачи за следващата седмица.

Учениците със специални образователни потребности се включиха в дейностите чрез изработване на  рисунки, свързани с темата „ Ден на Европа“. Ученикът със специални образователни потребности от 7 „б“ клас Мюмюн Сюлейман влезе в ролята на портиер.

 Благодарим на всички ученици и преподаватели , които се включиха активно в този различен ден – „Ден на Европа“  и „Ден на ученическото самоуправление“.

Прочетена 121 пъти