Обществен съвет - състав

  1. Елена Людмилова Пехливанова - ПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. Гюлшен Ниязи Хасан - ЧЛЕН
  3. Неджля Неджиб Садула - ЧЛЕН
  4. Матей Димитров Стоев - ЧЛЕН
  5. Мюзейда Шюкри Пашаллъ - ЧЛЕН

Печат   Е-мейл