Четвъртък, 04 Януари 2024 09:27

Клуб „С английски по света“

За поредна година ученици  от СУ „Никола Й. Вапцаров“ - гр. Момчилград проявиха желание да участват в  дейностите на клуб „С английски по света“, с ръководител Айнур Сюлейман.Заложените идеи и цели към клуба насърчават учениците да разплитат загадки, да намират отговори на забравени от времето мистерии и чудеса, да решават кръстословици и игрословици, да изготвят табла на различна тематика. Богата информация и провокиращи размисъл текстове и видеоуроци  вдъхновяват дискусиите сред учениците.

       Темата за развиване на умението на учениците да общуват на английски е актуална непрекъснато, защото езикът е средство за комуникация и трябва да се учи чрез комуникация, но това не се получава толкова лесно, спрямо останалите езикови умения – четене, писане и слушане, говоренето се оказва най- трудно за овладяване.  По този проблем  в клуба се  използват  допълнителни автентични мотивиращи  материали, с които да се повиши интересът на учениците към комуникиране на английския език и преодоляване на страха им от говорене, чрез приложение на видеоуроци.

      Те наблюдават и копират модели на поведение на обществено място, изразяване на съчувствие и пр. И да ги прилагат след време в реалния живот. Затова добре подбраният видеоматериал е от значение за учениците. Научават се да избират необходимата лексика и граматика, език и стил, произношение и гладкост, за да постигнат увереност в говоренето.

Прочетена 83 пъти