СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

История на училището

Е-мейл Печат

Средното общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" датира от 1952 година, когато с Постановление номер 631 от 05.08. 1952 година на Министерския съвет се открива Турско средно общообразователно училище "Мустафа Супхи", което започва работа от 01.09. 1962 година.Първият директор на новооткритото учебно заведение е Расим Мустафов Исмаилов от с. Козница, тогавашна Поповска околия, назначен с МЗ номер 480 от 08.08. 1952 година.Големи заслуги за откриването на училището имат Бочо Терзиев - окръжен инспектор при "Народна просвета", град Кърджали.

Учебната 1952/53 година започва със 134 ученици, 9 учители и директор.Учениците се набират от тогавашните Момчилградска, Кърджалийска, Ардинска, Златоградска и Крумовградска околия.

През 1945/55 учебна година за директор е назначен Цвятко Тодоров Цонев от Казанлък.През 1955 година започва строежът на сегашната сграда на училището.

На 1.IX. 1956 година се обединяват Турско основно училище и Турско средно общообразователно училище "Мустафа Супхи".За директор е назначен Тодор Иванов Ингилизов от с. Момчиловци, Смолянско, дотогавашен учител по български език в същото училище.Учебните занятия се водят в новата сграда от 1956 година 11 паралелки от начален и прогимназиален курс с 12 учители, а гимназиален курс с 12 паралелки и 17 учители.

През учебната 1957/58 година за директор e назначен Хюсеин Арифов Моллахасанов, а за заместник-директор (за първи път) - Али Мехмедов Еминов от Момчилград.На 04.IV. 1958 година директор на училището е вече Зюлкар Азизов Алиев, а заместник-директор - Цветан Цонков Пачников от Ново село, понастоящем село Априлци, Ловешка област.

През 1959/60 учебна година се отделят паралелките от I до IV клас и се обединяват с основното българско училище в града под названието Начално училище "Д-р Петър Берон".Учениците от V до  XI клас остават да учат в Средно смесено училище "Мустафа Супхи".

 

 

Периоди в развитието на СОУ "Н.Й.Вапцаров"

1.IX. 1952 - 31.VII. 1956 г.

Турско средно общообразователно училище "Мустафа Супхи"

1.IX. 1956 - 31.VII. 1959 г.

Турско средно смесено училище "Мустафа Супхи"

1.IX. 1959 - 31.VII. 1960 г.

Средно смесено училище "Мустафа Супхи"

1.IX. 1960 - 31.VII. 1981 г.

Средно политехническо училище "Никола Йонков Вапцаров"

1.IX. 1981 - 31.VII. 1993 г.

ЕСПУ "Никола Йонков Вапцаров"

1.IX. 1993 - до днес .

СОУ "Никола Йонков Вапцаров"

Безопасност на движението по пътищата

Правила за Обучение в условие на COVID 19

Образование В УСЛОВИЕ НА COVID 19

Poster final

Електронен дневник

Административни услуги

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"