СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Създаване на училищен ученически съвет

Е-мейл Печат ПДФ

     На 17.11.2011г. (четвъртък) се проведе събрание на ученическия актив по класове – III-XII клас. Педагогическият съветник, г-жа Мария Колева, представи кратка информация за целите и задачите на ученическия съвет и за бъдещата му дейност.

     След явно гласуване бе избрано ръководство на УС в следния състав:

Вапцаровци на пролетен бал

Е-мейл Печат ПДФ

В СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград стана традиция с настъпването на пролетта да се организира пролетен бал, на който учениците показват своите творчески заложби.

Вапцаровци на върха

Е-мейл Печат ПДФ

За пореден път учениците от СОУ  Н.Й.Вапцаров" заемат призови места на олимпиади, турнири и състезания.

Празник на буквите

Е-мейл Печат ПДФ

На 7.03.2011г. първокласниците имаха празник под надслов "Ние вече сме грамотни". Това тържество беше съчетано с Международния ден на жената -  8-ми март.

В празнично украсената класна стая дойдоха всички родители на първокласниците. Под ръководството на класния ръководител г-жа Роза Петрова учениците пяха, рецитираха стихчета за буквите и за мама. Родителите с интерес наблюдаваха драматизацията на приказките "Най-хубавите ръце" и  "Сливи за смет". След прекрасното изпълнение на литературно-музикалната програма, първокласниците се разделиха със своето букварче и с трепетни ръце поеха читанката, която ще ги отведе в един друг свят - в света на знанието.

Тържеството завърши с поздравление към всички майки по случай настъпващия празник на мама. Въодушевени и щастливи родители и първокласници напуснаха любимата класна стая.

Стари занаяти и професии

Е-мейл Печат ПДФ

Днес, 01.03.2011г., ще се проведе конкурс за участие във проекта "Стари занаяти и професии", по Програма Коменски. В конкурса участват ученици от 9 до 11 клас включително. Участниците в конкурса трябва да представят презентация на тема: "Създаване и разпространение на славянската писменост", решаване на тест по английски език и проверка на знанията им по краезнание.

Страница 18 от 19

Безопасност на движението по пътищата

Правила за Обучение в условие на COVID 19

Образование В УСЛОВИЕ НА COVID 19

Poster final

Електронен дневник

Административни услуги

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"