Печат на тази страница
Петък, 01 Юли 2022 18:42

Забавна граматика

На 27.06.2022 г. бе проведена публична изява на група „Забавна граматика“ с ръководител г-жа Невин Тахир.
Занятието имаше за цел да покаже знанията и уменията на учениците и играейки да повишат мотивацията си за учене. Вниманието бе насочено върху книжовните норми на българския език, разиграха задачи за откриване на правописните, граматичните и пунктуационни грешки. Справиха се с лекота с всички задачи

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

2.jpg 3.jpg 4.jpg

5.jpg 6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg

Прочетена 259 пъти