Вторник, 29 Март 2022 15:50

Иновативен урок с ученици със СОП

За трети пореден месец учениците от гимназиален етап подкрепиха децата със специални образователни потребности, като работиха и се забавляваха заедно на 25.03.2022г. Децата, подпомогнати от ученици от гимназиален етап - Севил Халил, Мелиса Тасим, Ипек Ибрахим, Есма Халил, Кремена Боюклиева, Илкер Ахмед, Мелтем Исмаил, изработиха чудесни табла на тема: "Пролет". Всички ученици се включиха с желание, рисуваха, апликираха и накрая се забавляваха с играта "Цели се точно". Благодарим на всички, които работиха за осъществяване на този различен час за децата със специални образователни потребности.
Гости на мероприятието бяха Валя Чанева - директор на училището, Анастасия Терзиева - ЗДУД, Нермин Юмерова - ЗДУД, Габриела Ценова - ресурсен учител, Мария Колева - педагогически съветник.

Прочетена 262 пъти