Понеделник, 01 Юли 2024 13:59

С Английски по света

На 18.06.2024 година учениците от клуба за занимания по интереси “С Английски по света”, с ръководител Айнур Сюлейман, имаха възможността да посетят интересни места в Източните Родопи – Историческия музей, Художествената галерия и Планетариума в гр. Смолян. Основната цел на организираното посещение беше да се усъвършенстват образователните и културните ценности. По време на дейностите на клуба, участниците пътуваха виртуално по света с помощта на английски език, за да разплетат загадки, забравени от времето, мистерии и чудеса. Всичко това допринесе за насърчаване на критичното мислене и участие в обмяна на информация. При посещението учениците проявиха желание да обобщят участието, а обмяната на информация беше на английски език.

Прочетена 35 пъти