Четвъртък, 06 Април 2023 12:55

Повод за гордост

   

На шестия национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ„  ученичката Елиф Хабиб (9 а клас) е класирана на трето място в категория „ Стихотворение VIII-XII клас“, а в категория „Рисунка“ тя получи специална награда от спонсорите. Неин ръководител е ст. учител Хюсние Догу, която е удостоена с грамота.

      Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година и негови организатори са 2 ОУ „Петко Р. Славейков“, РУО и Община Стара Загора.

      Целта на конкурса е да се даде възможност за самостоятелна изява на изследователските и творческите възможности на учениците; да се създадат условия за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене и да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества и тяхното въздействие върху обществото.

    Елиф Хабиб има много отличия, завоювани с упоритост, постоянство, знания и умения.  Ръководството на СУ „ Никола Й. Вапцаров“ я поздравява за постигнатите успехи като и пожелава да става все по –добра.

Прочетена 119 пъти