Становище относно училищните учебни планове и разпределения на часовете по Разширена подготовка, Профилирана подготовка и Допълнителна подготовка за учебната 2021/2022 г.

Loading...


Печат   Е-мейл