СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Набиране на участници в дейности по проект „Културата на етносите в община Момчилград – от минало към настояще“

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОЕКТ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.14.2015

„Културата на етносите в община Момчилград – от минало към настояще“

 

СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград

 

О Б Я В А

 

Във връзка със стартирането на проект  „Културата на етносите в община Момчилград – от минало към настояще“ по КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.14.2015 към ЦОИДУЕМ,   се набират  участници в дейностите по проекта. Учениците от СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград, могат да заявят своето желание за участие в срок до 15.10.2015г. /включително/ в деловодството на училището или се обърнат към ръководителите на групи по проекта.

Учениците трябва да отговарят на следните

Критерии за подбор :

 

1.     Заявление за участие (за ученици до 18 г., подписано от родител).

2.     Годишните оценки от 2014/2015 учебна година по учебни предмети, които кореспондират с основната дейност на групата. Интердисциплинарна връзка.

3.     В групите да има равно съотношение между ученици с добри и отлични резултати.

 

Група

Ръководител

Оценки по учебни предмети

Възраст на участниците

Танцът – палитра от ритми на етносите

Елена Бибиновска

Физическо възпитание и спорт

II клас

Етнография

Роза Петрова

Български език и литература и Роден край

II клас

Да пеем заедно

Невин Юмер

Музика

IV клас

Занаяти, архитектура и бит на етносите, изразени със средствата на изобразителното и приложното изкуство

Нермин Исмаилова

Изобразително изкуство и Домашен бит и техника

III - IV клас

Обичаи и традиции  - от миналото към настоящето

Фатме Садула

Български език и литература и История и цивилизация

V – VI клас

Да пеем заедно

Милко Милев

Музика

V – VI клас

Топонимично изследване на родовите връзки

Фикри Еллез

История и цивилизация и Български език и литература

V – VI клас

Обичаи и традиции  - от миналото към настоящето

Гюлджан Дауд

Информационни технологии

VI клас

Фотография

Ибрахим Ибрахим

Информационни технологии

IX – XI клас

 

 

Групите  ще се сформират на 16.10.2015г.

Проект "Твоят час"

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"

Топонимично изследване на родовите връзки