СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Среща с Омбудсмана

Е-мейл Печат ПДФ

   На 03.05.2012г. се проведе среща на учениците от гимназиалните класове, участници във форми на ученическо самоуправление, с Омбудсмана на област Кърджали – г-н Хакиф Емин. Срещата е част от  Училищната програма по кампанията „Участвам и променям” за учебната 2011/2012г. – година на социалните и граждански компетентности.

   Г-н Хакиф Емин запозна учениците с историята на институцията, която представлява, представи дейността си, принципите и формите на посредничество, които прилага. Омбудсманът отговори и на въпросите на заинтересуваните участници.

   Срещата беше полезна и интересна. Учениците научиха, че ако правата им са накърнени, могат да ги защитят като се обърнат за безплатна помощ към Омбудсмана.

Проект "Твоят час"

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"

Топонимично изследване на родовите връзки