СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

I. За учениците от гимназиален етап (VIII - XII клас):

1. Учениците от гимназиален етап продължат обучението си в електронна среда от разстояние до 13.11.2020 г. (петък) вкл.

2. На 16.11.2020 г. (понеделник) учениците от гимназиален етап се връщат в училище за присъствени учебни занятия.

II. За учениците от прогимназиален етап (V- VII клас):

1. Преустановят се присъствените учебни занятия и груповите извънкласни дейности и занимания за учениците от прогимназиален етап считано от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. вкл.

2Учениците от прогимназиален етап преминават на обучение  в електронна среда от разстояние, считано от 16.11.2020 година до 27.11.2020 г. вкл.

3. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява синхронно (поставят се отсъствия и оценки) в Microsoft Teams, съгласно приетите Правила за превключване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние.

4. Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява по сега действащото седмично разписание и намалена продължителност на учебните часове – 30 минути.

5. Педагогическият съветник оказва на учениците в прогимназиален етап психологическа подкрепа в електронна среда от разстояние.

ГРАФИК

НА ЧАСОВЕТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.11.2020 г. ДО 27.11.2020 г.

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1 час

08.00 ч. – 08.30 ч.

2 час

08.50 ч. – 09.20 ч.

3 час

09.40 ч. – 10.10 ч.

Голямо междучасие

4 час

10.40 ч. – 11.10 ч.

5 час

11.30 ч. – 12.00 ч.

6 час

12.20 ч. – 12.50 ч.

7 час

13.05 ч. – 13.35 ч.

Правила за Обучение в условие на COVID 19

Образование В УСЛОВИЕ НА COVID 19

Poster final

Електронен дневник

Административни услуги

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"