СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Удължаване на срока за получаване на оферти и датата и часа на отваряне на оферти по обществена поръчка “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой , електрически пътнически асансьор за нуждите на СУ “Н. Й. Вапцаров” гр. Момчилград

1. Файлове за информация и участие в тръжната процедура можете да изтеглите от ТУК

2. Протокола на комисията за търга можете да изтеглите от ТУК

Проект "Твоят час"

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"

Топонимично изследване на родовите връзки