СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

7-ми декември - Патронен празник на училището

Е-мейл Печат ПДФ

     Учениците и учителите от СОУ "Н.Й.Вапцаров" гр. Момчилград отбелязаха тържествено рождения ден на своя патрон - големия поет и патриот Никола Йонков Вапцаров.

    Във връзка с патронния празник учениците участваха в различни мероприятия: изразително четене, рисуване, изработване на презентации свързани с творчеството на Никола Вапцаров. Проведоха се и редица спортни мероприятия. Изявилите се ученици получиха похвални грамоти и участваха в радиопредаването във връзка с празника.

    Прочувствено слово за живота и творчеството на патрона прочете Б. Тюрдиев - ст. учител по БЕЛ. 

    Ръководството на училището поздрави учителите и учениците с песента на 2Pac Shakur "California Love".

Практическо занятие по ГЗ

Е-мейл Печат ПДФ

На 01.12.2011 в училище по учебна програма  се  проведе поредното практическо обучение по защита при бедствия , аварии, катастрофи и пожари с тема  „Земетресение и действия при земетръсна обстановка”. Занятието протече по предварително изготвения и утвърден от Директора план, съобразен със Закона за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. Бяха проведени и нагледно спасителни действия на наранени ученици. Присъстваше и представител от ГЗ-Милко Димитров.

Създаване на училищен ученически съвет

Е-мейл Печат ПДФ

     На 17.11.2011г. (четвъртък) се проведе събрание на ученическия актив по класове – III-XII клас. Педагогическият съветник, г-жа Мария Колева, представи кратка информация за целите и задачите на ученическия съвет и за бъдещата му дейност.

     След явно гласуване бе избрано ръководство на УС в следния състав:

Вапцаровци на пролетен бал

Е-мейл Печат ПДФ

В СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград стана традиция с настъпването на пролетта да се организира пролетен бал, на който учениците показват своите творчески заложби.

Вапцаровци на върха

Е-мейл Печат ПДФ

За пореден път учениците от СОУ  Н.Й.Вапцаров" заемат призови места на олимпиади, турнири и състезания.

Страница 8 от 10

Проект "Твоят час"

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"

Топонимично изследване на родовите връзки