СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Практическо занятие по ГЗ

Е-мейл Печат ПДФ

На 01.12.2011 в училище по учебна програма  се  проведе поредното практическо обучение по защита при бедствия , аварии, катастрофи и пожари с тема  „Земетресение и действия при земетръсна обстановка”. Занятието протече по предварително изготвения и утвърден от Директора план, съобразен със Закона за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. Бяха проведени и нагледно спасителни действия на наранени ученици. Присъстваше и представител от ГЗ-Милко Димитров.

Създаване на училищен ученически съвет

Е-мейл Печат ПДФ

     На 17.11.2011г. (четвъртък) се проведе събрание на ученическия актив по класове – III-XII клас. Педагогическият съветник, г-жа Мария Колева, представи кратка информация за целите и задачите на ученическия съвет и за бъдещата му дейност.

     След явно гласуване бе избрано ръководство на УС в следния състав:

Вапцаровци на пролетен бал

Е-мейл Печат ПДФ

В СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград стана традиция с настъпването на пролетта да се организира пролетен бал, на който учениците показват своите творчески заложби.

Вапцаровци на върха

Е-мейл Печат ПДФ

За пореден път учениците от СОУ  Н.Й.Вапцаров" заемат призови места на олимпиади, турнири и състезания.

Празник на буквите

Е-мейл Печат ПДФ

На 7.03.2011г. първокласниците имаха празник под надслов "Ние вече сме грамотни". Това тържество беше съчетано с Международния ден на жената -  8-ми март.

В празнично украсената класна стая дойдоха всички родители на първокласниците. Под ръководството на класния ръководител г-жа Роза Петрова учениците пяха, рецитираха стихчета за буквите и за мама. Родителите с интерес наблюдаваха драматизацията на приказките "Най-хубавите ръце" и  "Сливи за смет". След прекрасното изпълнение на литературно-музикалната програма, първокласниците се разделиха със своето букварче и с трепетни ръце поеха читанката, която ще ги отведе в един друг свят - в света на знанието.

Тържеството завърши с поздравление към всички майки по случай настъпващия празник на мама. Въодушевени и щастливи родители и първокласници напуснаха любимата класна стая.

Страница 8 от 9

Проект "Твоят час"

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"

Топонимично изследване на родовите връзки