СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Свободни места за учебната 2019/2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед за определяне на доставчик по схема "Училищен плод"

Е-мейл Печат ПДФ

График на дейностите на групите по проект „Подкрепа за успех“ за месец юни 2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2019/2020 г. след завършено основно образование

Е-мейл Печат ПДФ

Място за изпълнение на задълженията: кабинет № 2 и кабинет на ЗАС

Време за изпълнение на задълженията: от 08.00ч. до 16.00ч.

Вид дейност

Срок

1.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

3.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2019 г. вкл.

4.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2019 г.

5.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24.07. -25.07.2019 г. вкл.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 29.07.2019 г. вкл.

7.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31.07.2019 г. вкл.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

01.08.2019 г.

9.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от
директора
до 10.09.2019 г. вкл.

10.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 13 септември 2019 г. вкл.

 

 

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод"

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 1 от 9

Проект "Твоят час"

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"

Топонимично изследване на родовите връзки